Bossen

Het vuren- en grenenhout van Nordic Timber wordt geproduceerd in duurzaam beheerde bossen in verschillende groeigebieden van Scandinavië, Midden-Europa en Rusland.

Met betrekking tot de Zweedse bossituatie zijn er de volgende gegevens beschikbaar;
De totale landoppervlakte van Zweden is circa 40.8 miljoen hectare waarvan circa 22.5 miljoen hectare bestaat uit actief beheerde productiebossen. Hiervan is ongeveer 99% privé- en bedrijfseigendom, 0.2% eigendom van de staat en de rest is in overig openbaar eigendom.

Het totale staande houtvolume van de Zweedse productiebossen bedroeg anno 2017 circa 3.2 biljoen m3 waarvan 39% grenen, 42% vuren, 12% berken en de rest overige naald- en loofhoutsoorten. Volgens de Swedish Forest Agency is het staande houtvolume sinds 1920 met meer dan 80% toegenomen en is de gemiddelde jaarlijkse groei circa 5.3m3 per hectare.
(bron; Skogsstatistisk 2017)

Het vuren- en grenenhout van Nordic Timber wordt door de zagerijen zowel uit eigen bossen in eigen beheer geëxploiteerd maar ook als rondhout aangekocht van zowel private- als staatsbosbeheerders en gemeenschappen in de omgeving van de zagerijen.

De verschillende zagerijen waar Nordic Timber haar houtproducten van betrekt zijn gevestigd in uiteenlopende groeigebieden in zowel Noord-, Midden- als Zuid-Zweden, Midden-Europa en Rusland en onderscheiden zich van elkaar door eigen specialisme en focus binnen de productie van vuren- en grenenhout.

Door een hechte handelsrelatie met deze zagerijen te onderhouden en het combineren van de houtproducten van deze zagerijen uit diverse gebieden kan Nordic Timber veelal inspelen op de vraag vanuit de Nederlandse markt naar vuren- en grenenhout. Daarnaast weten ook steeds meer ondernemingen uit zowel binnen als buiten Europa Nordic Timber te vinden als betrouwbare partner en leverancier van vuren- en grenenhout.