Milieu

Milieubeleidsverklaring

Nordic Timber Export neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door op duurzame manier vorm te geven aan haar bedrijfsactiviteiten. Door structureel aandacht te schenken aan het inkopen van duurzaam geproduceerd hout, levert Nordic Timber Export haar bijdrage aan het duurzaam vormgeven van de maatschappij.

Nordic Timber Export heeft als schakel in de handelsketen (Chain of Custody) van hout(producten) daarom haar bedrijfsprocessen gecertificeerd conform de FSC en PEFC certificeringsrichtlijnen. Hierop vind ook jaarlijks een toetsing plaats door onafhankelijke certificerende instanties.

Op deze website kunt u, onder “Certificaten” dan ook meer informatie vinden over o.a FSC en PEFC certificering in het algemeen en vind u meer informatie over de certificaten van Nordic Timber Export.

Daarnaast is Nordic Timber Export lid van de Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) en heeft zij zich als lid binnen deze vereniging geconformeerd aan de concrete doelstelling om toe te werken naar de inkoop van 100% aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout in 2015.

Binnen de duurzame beleidskaders streeft Nordic Timber Export zoveel mogelijk naar het vermijden van hout(producten) die afkomstig zijn:

  • uit illegale bronnen.
  • uit gebieden waarbinnen schendingen van traditionele rechten en burgerrechten plaatsvinden.
  • uit ongecertificeerde bosgebieden, waarbinnen hoge natuur- en cultuurwaarden bedreigd worden door bosbouw.
  • van plantages of andere bronnen die zijn aangelegd ten koste van natuurlijke bosgebieden.
  • uit bossen, waarbinnen genetisch gemanipuleerde bomen zijn aangeplant.
  • uit gebieden waarin zich etnische of andere burgerconflicten voordoen, gefinancierd door de verkoop van hout.

Als participant binnen de duurzame houthandelsketen streeft Nordic Timber Export ook naar zo veel mogelijk transparantie richting haar klanten en relaties. Hiervoor zal Nordic Timber Export zo goed als mogelijk alle medewerking verlenen door het beschikbaar stellen van informatie en relevante documenten met betrekking tot de FSC/PEFC certificering en herkomst van de producten.

Voor hout(producten) die door CITES worden aangemerkt als bedreigde soorten, worden alle regels die zijn bepaald door CITES en andere internationale wetgeving/richtlijnen nageleefd bij verwerking in producten die met een certificaatclaim worden verkocht.

 

Namens Nordic Timber Export,

 

 

P. Jongerling