KOMO

KOMO is een stichting, opgericht om het complexe bouwproces overzichtelijker te maken. De bouw- en installatiesector is een complex samenspel van verschillende partijen. Met het KOMO-keurmerk kan elke schakel in de bouw op de kwaliteit van producten, processen, systemen en diensten vertrouwen.

KOMO is in Nederland dé expert op het gebied van gecertificeerde producten en processen. KOMO staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit. Voor de meest uiteenlopende producten en processen zijn certificaten afgegeven. Gebruikers kunnen daardoor vertrouwen op de kwaliteit van producten en processen. Bovendien voldoen producten met een KOMO-keurmerk automatisch ook aan de relevante wet- en regelgeving in de bouw, zoals het Bouwbesluit en andere eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

KOMO productcertificaat

Een KOMO-productcertificaat is een kwaliteitsverklaring. Hierin verklaart KOMO dat een product of een dienst overeenstemt met de technische specificaties die zijn opgenomen in het certificaat. De KOMO-beoordelingsrichtlijn regelt welke technische specificaties gepresenteerd moeten worden, inclusief de daarbij behorende eisen en toleranties. De eisen die de markt stelt aan kwaliteit, prestaties, verwerkingsvoorschriften en dergelijke zijn de basis voor alle KOMO-productcertificaten.

Een onafhankelijke certificerende instelling controleert de specificaties continu volgens een in de beoordelingsrichtlijn gedefinieerde systematiek. Als voor het product of de dienst Europese normen beschikbaar zijn, wordt hiervan gebruik gemaakt. Meestal worden dan de in de Europese norm opgenomen productkarakteristieken en controlesystematiek verder toegespitst op de Nederlandse situatie of de behoeften. Het verificatieregime ligt altijd op een hoger niveau dan de CE-markering die aan de Europese norm is gekoppeld. Daarnaast omvat de beoordelingsrichtlijn meestal de private karakteristieken die belangrijk zijn voor de kwaliteit, maar die niet zijn geregeld onder CE-markering of de regelgeving.

Nordic Timber levert diverse producten die met een KOMO-productcertificaat zijn geproduceerd. Hier vallen onze, met CC/Tanalith E7 geïmpregneerde producten, Nordic AntiFlame brandvertragend geïmpregneerde producten, gecoate, gevingerlaste en gelamineerde producten onder. Zie ook de productenpagina.

Gecertificeerde producenten worden voortdurend door onafhankelijke certificeerders gecontroleerd. Producten die worden geleverd onder het KOMO-productcertificaat moeten minimaal zijn voorzien van een KOMO-label en het certificaatnummer.

Voor meer informatie over KOMO en onze producten die met een KOMO-productcertificaat zijn geproduceerd kunt u contact opnemen met Nordic Timber of de website www.komo.nl raadplegen voor meer informatie.