ISPM 15

In de International Standards for Phytosanitary Measures (ISPM 15) zijn maatregelen vastgelegd om te garanderen dat levend ongedierte zich niet via hout en houten verpakkingen verspreiden. ISPM 15 beschrijft de behandeling van hout, zodat eventueel aanwezige schadelijke organismen worden gedood.

Hout dat gebruikt wordt voor de vervaardiging van houten verpakkingen en stuw-hout, dient voor internationaal transport behandeld en gemarkeerd te worden. Daarnaast vereisen veel landen buiten de Europese Unie dat hout, dat door hun geïmporteerd wordt conform, ISPM 15 behandeld dient te worden en/of dat zendingen met hout moeten worden geleverd met fythosanitair certificaat.

ISPM 15 geeft onder meer aan welke producten behandeld dienen te worden, de methoden die hier voor zijn toegestaan, en de wijze waarop de markeringen op deze producten dienen te worden aangebracht. Inkopers en gebruikers van hout en houten verpakkingen met ISPM 15 wordt zo probleemloos wereldwijd transport gegarandeerd.

 

Het fytosanitair certificaat

Het fytosanitair certificaat is een internationaal gestandaardiseerd document. Het begeleidt in het internationale handelsverkeer zendingen plantaardige producten van het exporterende land naar het importerende land. In het dagelijks gebruik worden er diverse termen gebruikt voor het fytosanitair certificaat: Fyto, Fytocertificaat, PC, FC, gezondheidscertificaat, sanitair certificaat en quarantaine certificaat.

Met de afgifte van het fytosanitair certificaat verklaart de fytosanitaire dienst van het land van verzending aan de fytosanitaire dienst van het land van bestemming dat de bijbehorende zending voldoet aan de door dit land gestelde fytosanitaire eisen. Het certificaat wordt verstrekt op basis van inspecties die voorafgaand aan de export aan het te verzenden product uitgevoerd zijn door of namens de fytosanitaire dienst.

In Nederland voert het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van Economische Zaken deze inspecties uit. De inspectie van hout en houtproducten betreft in veel gevallen een visuele beoordeling van de zending en bijbehorende documenten.

Hout dat gemarkeerd is conform ISPM 15 heeft geen fytosanitair certificaat of plantenpaspoort nodig. Het merkteken is het bewijs dat het hout voldoet aan de eisen conform ISPM 15. Een apart behandel- of ander certificaat behoeft dan ook niet te worden verstrekt door de producent / reparateur / behandelaar / handelaar.

Voor grensoverschrijdend verkeer binnen de Europese Unie (incl. Zwitserland) is het fytosanitair certificaat en ISPM 15 niet van toepassing. Voor Europese landen die geen lid zijn van de EU geldt dat verpakkingshout en stuwhout aan de eisen conform ISPM 15 dienen te voldoen om geïmporteerd te kunnen worden in een van de EU-landen.

 

Het SMHV

In Nederland zijn deze internationale eisen omgezet en verwerkt in het Handboek SMHV. In het Handboek SMHV staan de nationale eisen vermeld waaraan elk bedrijf moet voldoen om geregistreerd te kunnen zijn bij de Stichting Markering Houten Verpakkingen.

SMHV is in 2003 in opdracht van de Nederlandse overheid opgericht. SMHV geeft uitvoering aan het markeringsprogramma in Nederland overeenkomstig de wereldstandaard voor fytosanitaire maatregelen. 

ISPM 15 stelt als eis dat de overheid toenadering zoekt tot de houthandel en verpakkingsindustrie ten behoeve van het opzetten van een markeringssysteem in eigen land. Om onafhankelijkheid te waarborgen is daartoe de Stichting Markering Houten Verpakkingen (SMHV) opgericht die de certificering heeft uitbesteed aan onafhankelijke certificeerders.

Nordic Timber levert een uitgebreid assortiment producten welke conform ISPM 15 worden verhandeld en geëxporteerd en is geregistreerd bij de SMHV. Jaarlijks wordt Nordic Timber door SKH getoetst op het naleven van de geldende regelgeving omtrent ISPM 15. Klik hier voor onze registratie bij SKH. 

Voor ISPM 15 leveringen van Nordic Timber wordt op aanvraag de volgende vermelding op de facturen geplaatst:

"Voor levering van behandelde producten, die voldoen aan de eisen van ISPM  15, is Nordic Timber opgenomen in het centraal register van de Stichting Markering Houten Verpakkingen (SMHV). Ons registratienummer is NL-188." 

 

Voor meer informatie over de producten met ISPM 15 kunt u contact opnemen met Nordic Timber of de website www.smhv.nl raadplegen voor meer informatie over de SMHV of ISPM 15 regelgeving en certificering.