CE sterkte sortering

Iedereen die binnen de Europese Unie bouwproducten verhandelt, heeft of krijgt te maken met CE-markering. CE-markering moet worden beschouwd als een productpaspoort die producteigenschappen, vastgelegd volgens Europese regels, weergeeft op het product zelf of per batch/bundel. Voor de CE-markering van bouwproducten zijn regels vastgelegd met betrekking op constructieve veiligheid, brandveiligheid, gezondheid en (eco) toxiciteit, gebruiksveiligheid, geluidsbeperking, energiezuinigheid en duurzaam grondstoffengebruik.

CE-markering is dus geen kwaliteitskeurmerk. Het regelt alleen de wijze waarop de producteigenschappen beschreven worden en stelt (nagenoeg) geen minimum kwaliteitseisen.

Binnen de hout- en timmerindustrie gelden de volgende Europese normen met betrekking tot CE-markering van houten producten;

  • Massief constructiehout; EN 14081
  • Wand- gevelbekleding van massief hout; EN 14915
  • Houten vloeren; EN 14342
  • Verlijmd-gelamineerd hout; EN 14080
  • Gevingerlast hout; EN 15497

Deze normen worden steeds geactualiseerd en binnen de Europese Unie per land vertaald in nationaal geldende normen. In de meeste Scandinavische en in sommige Russische zagerijen wordt de CE-sterktesortering en markering machinaal in de productielijn uitgevoerd per deel. Visuele CE-sterktesortering en markering gebeurd meestal per batch of bundel. Na sortering worden de delen of pakken voorzien van een CE-merk of label waarop gegevens van de leverancier staan maar ook de wijze van sortering.

De CE-markering, uitgevoerd door de zagerijen, gaat verder dan alleen het markeren van hout. Er moet namelijk ook een uitgebreide productomschrijving worden opgesteld en een kwaliteitsbewakingssysteem worden opgezet. Dit systeem en geïmplementeerde sorteringsmethode moet vervolgens worden beoordeeld en zijn goedgekeurd door een onafhankelijke accrediterende instantie.

Voor het machinaal en visueel op sterkte sorteren van massief naaldhout voor constructieve toepassingen wordt in de meeste zagerijen gebruik gemaakt van de Zweedse standaard SS 23 01 20, de Nordic Standard INSTA 142 of de Europese standaarden SS-EN 338 en SS-EN 519. Deze regels gelden voor het sorteren van naaldhout van de grove den (grenen), fijn/zilver spar (vuren) en lariks. 

Bij CE-sterktesortering wordt het hout puur beoordeeld op basis van sterkte, buigzaamheid en dichtheid. Hierdoor zijn uiterlijke kenmerken, met name bij het machinaal sorteren, van ondergeschikt belang. Na sortering kan een mooi uitziend stuk hout technisch gezien veel zwakker zijn dan een stuk hout met zichtbare defecten.

Op sterkte gesorteerd hout wordt ingedeeld in de sterkte klassen C14-C30 waarbij, technisch gezien, C30 gesorteerd hout het sterkst is en C14 gesorteerd hout het minst sterk is.

Dit kan worden verduidelijkt met onderstaand schema uit de EN 14081-1:2005.

Visuele kenmerken na machinale CE-sterktesortering
Sterkte klasse volgens NEN-EN 338 C18 en minder Hoger dan C18
Max. toegestane lengte van de scheuren.   Scheuren minder dan de helft van de dikte mogen worden verwaarloosd
Scheuren, niet door de dikte Niet langer dan 1,5 meter of 1/2 deel van de lengte van het deel. Niet langer dan 1 meter of 1/4 deel van de lengte van het deel.
Scheuren, wel door de dikte Niet langer dan 1 meter of 1/4 deel van de lengte van het deel. Bij scheuren aan het kop-einde, niet langer dan 2 keer de breedte van het deel. Alleen toegestaan aan de kopeinden, niet langer dan de breedte van het deel.
Max. verdraaiing in mm per 2 meter van de lengte van het deel.

"Bow"

20mm 10mm

"Spring"

12mm 8mm

"Twist"

2mm/25mm breedte 1mm/25mm breedte

"Cup"

Onbeperkt Onbeperkt
Waan Niet meer dan 1/3 van de gehele rand en/of zicht vlak van het deel.
Zachtrot en blauw (zie EN 844-10) Zachtrot is niet toegestaan. Blauw is toegestaan. Zachtrot is niet toegestaan. Blauw is toegestaan.
Insectenschade Geen actieve aantasting toegestaan. Houtwesp holen zijn niet toegestaan en worm en andere gaatjes worden beschouwd als abnormale defecten.
Abnormale defecten Wanneer vermindering in sterkte van het deel, veroorzaakt door een abnormaal defect, minder is dan andere defecten, toegestaan in deze tabel, is het deel geaccepteerd. Hierbij uitgaande dat het defect niet verergerd na bewerken en drogen.
Knoest diameter op vlakken Max. 1/2 breedte van het deel Max. 1/4 breedte van het deel
Knoest diameter op randen Max. 3/4 dikte van het deel Max. 1/2 dikte van het deel
Draadverloop 1 op 6 1 op 10

Klik hier om deze tabel als PDF bestand te openen.

  

Informatieplicht

Nordic Timber levert een uitgebreid assortiment producten die conform de CE-normering worden geproduceerd. Binnen deze normering is ook vastgelegd dat elke handelende deelnemer binnen de handelsketen, zoals Nordic Timber, de plicht heeft om CE-productinformatie door te geven. Bij leveringen van CE-gemarkeerd hout wordt daarom op alle leverdocumenten en facturen weergegeven met welke CE-sortering het desbetreffende product is gemarkeerd.